ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ

Κοινωνική Συνεισφορά – Mentoring

Πιστεύω ότι η κοινωνική συνεισφορά είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για την απόκτηση μια ζωής με πληρότητα, δημιουργία και θετική ενέργεια. Γεννηθήκαμε και λειτουργούμε μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο το οποίο και αξίζει να υπηρετήσουμε, εάν πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να λειτουργούμε προς όφελος του ανώτερου καλού όλων μας.

Υποστηρίζω εθελοντικά, ως Mentor, με αγάπη και αίσθηση ευθύνης τα προγράμματα των ακόλουθων οργανισμών:

rly Warning Europe

Woman on Top

Pin It on Pinterest