Τι είναι η Συστημική Σκέψη:

%ce%b4Η Συστημική Σκέψη είναι μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφόρων όψεων της πραγματικότητας, μέσα από μια «ολιστική», σχεσιακή αντίληψη του κόσμου.

Για την Συστημική σκέψη μία σκόπιμη συμπεριφορά εμφανίζεται ως ιδιότητα ενός συστήματος που αποτελείται από κάποια μέλη,  τα οποία από μόνα τους δεν χαρακτηρίζονται από σκοπιμότητα.

Για παράδειγμα, η συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο, μπορεί να είναι διαφορετική από την συμπεριφορά του στο φροντιστήριο, επειδή και μόνο αλλάζει ο σκοπός του συστήματος. Επίσης συνδέεται με τις σχέσεις των μελών της οικογένειας στο σπίτι του. Για αυτό και ο Συστημικός Σύμβουλος, μελετά τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, και στο εξωτερικό του περιβάλλον.

Άλλο παράδειγμα είναι η άσχημη αντίδραση ενός υπαλλήλου στο εργασιακό του περιβάλλον. Αυτή μπορεί συνδέεται με το πώς είναι οργανωμένη η εταιρία αυτή, ή το τμήμα του. Αλλάζοντας το πλαίσιο, για παράδειγμα σε ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον ή αλλάζοντας την οργάνωση στο ίδιο πλαίσιο (στο ίδιο τμήμα) αλλάζει η συμπεριφορά του.

Σύστημα είναι ένα σύνολο από ενότητες, από μέλη, που εξυπηρετούν έναν σκοπό. Είναι επίσης οι ιδιότητές τους, δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Τι είναι η Συστημική Συμβουλευτική;

%cf%83Στη Συστημική Συμβουλευτική πιστεύουμε ότι από διαφορετικό δρόμο μπορείς να φτάσεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Ο συστημικός Σύμβουλος συσκέπτεται μαζί με τον πελάτη. Αναζητά μαζί του λύσεις.

Η διαφορά της Συστημικής Συμβουλευτικής από το Coaching είναι ότι ο Σύμβουλος μπορεί να κατευθύνει ή να δώσει οδηγίες στον συμβουλευόμενο προκειμένου εκείνος να αλλάξει κάτι.

Εξετάζει το πρόβλημα (αίτημα) του πελάτη στο πλαίσιο (Σύστημα) που αυτό ανήκει. Βλέπει το «πρόβλημα» σαν «Σύμπτωμα» άλλων καταστάσεων, μέσα στο Σύστημα του πελάτη.

Διερευνά μαζί του τους ρόλους που έχει πάρει και πόσο είναι ευχαριστημένος με αυτούς, τις σχέσεις του στο Σύστημα που είναι ενταγμένος: π.χ. οικογένεια, σύντροφος, εργασιακός χώρος, κλπ.

Σταδιακά προχωρά σε ξεκαθάρισμα ή αλλαγή αξιών, στόχων,  ρόλων που οδηγούν σε αλλαγή συμπεριφορών και λύση του προβλήματος ή του συμπτώματος.

Ο Συστημικός Σύμβουλος θα εξετάσει ποιο και πώς είναι το πλαίσιο που ζει ένας άνθρωπος; ποια είναι η σχέση με τους σημαντικούς άλλους στη ζωή του και με τον εαυτό του, ποιες είναι οι αξίες και οι πεποιθήσεις του, κλπ. Το κάθε πρόβλημα εξετάζεται σαν μια δυσλειτουργία ή δυσκολία του συστήματος που το άτομο αυτό ζει και όχι ως ένα πρόβλημα μόνο του ατόμου.

Ο Συστημικός Σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε θέματα που σας απασχολούν μέσα από:

  • Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης
  • Ατομικές συνεδρίες
  • Οικογενειακές ή ζευγαριακές συνεδρίες.

Αν θέλετε να μάθετε πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Συστημική Συμβουλευτική, στην επίλυση των θεμάτων σας, κλείστε μία δωρεάν Συνεδρία 30’ με την Δρ. Κατερίνα Αθανασίου, στο 215 215 19 46.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Skip to content